Темы научных исследований сотрудников центра на 2016 г.

 

1

М.Исахан

Исламдағы мемлекеттік-саяси құрылым жүйесі және оның тарихи даму кезеңдері

Главный научный сотрудник, начальник отдела

2

Б.Алмурзаева

Дәстүрлі діни қағидалардың суицидтің алдын алудағы ықпалы

Старший научный сотрудник отдела исследования ислама

3

С.Мадиева

Религиозная социализация казахстанской молодежи: факторы влияния и основные тенденции эволюции

Ведущий научный сотрудник отдела исследования ислама

4

Р.Рашимбетов

Әлеуметтік желілердегі діни уағыз-насихаттардың өрістеу үрдісінің жастарға әсері.

Научный сотрудник отдела    исследования ислама

5

М.Муслимов

Ислам бағытындағы қазақстандық қайырымдылық қорларының қызметі: қалыптасуы мен даму үрдісі

Ведущий научный сотрудник отдела исследования ислама

6

Ж.Теңлібаева

Экстремистік идеологияға қарсы әрекеттің қазақстандық тәжірибе негізіндегі теологиялық тәсілдері

Ведущий научный сотрудник отдела исследования ислама

7

Б.Жанақов

Қазақстан жастарының зайырлылыққа қатысты көзқарастары: типологиялық зерттеу

Старший научный сотрудник отдела исследования ислама

8

Д.Жуманов

ҚР Конституциясындағы және ислам әлеміндегі адам құқықтарының ұқсастықтары мен ерекшеліктері

Научный сотрудник отдела   исследования ислама

9

С.Дуанаева

Шешен сөйлеудің қазіргі қоғамдағы рухани маңызы

 Ученый секретарь

10

Т.Мустафина

Религиозная толерантность и казахстанская студенческая молодежь: тенденции формирования новой модели

И.о начальника отдела       научно-методической деятельности ведущий научный сотрудник

11

Қ.Бейсенгазин

Зайырлы қоғамдағы діни ұстанымдар мен медицинаның арақатынасы

Старший научный сотрудник отдела научно-методической деятельности

12

 

А.Жусупова

Распространение идеологии религиозного экстремизма в Казахстане: взаимодействие внешних и внутренних факторов

Старший научный сотрудник отдела научно-методической деятельности

13

М.Сайлауова

Қазақстан жастарының әлеуметтік-мәдени келбеті: жалпыәлемдік трендтер және аймақтық ерекшеліктер

Научный сотрудник отдела научно-методической деятельности

14

Г.Новикова

Деятельность Адвентистов Седьмого дня в РК: история и современность

Начальник отдела исследования христианства и нетрадиционных для Казахстана религиозных течений, главный научный сотрудник

15

Б.Туткабаев

Деятельность неопятидесятни-ческих религиозных объединений в Казахстане (Церковь «Новая жизнь»): особенности развития

Научный сотрудник отдела исследования христианства и нетрадиционных для Казахстана религиозных течений

16

Т.Кастуганов

Деятельность неохристианских религиозных объединений в Казахстане («Грейс-Благодать»): особенности развития

Научный сотрудник отдела исследования христианства и нетрадиционных для Казахстана религиозных течений

17

Ә.Укенов

Сообщество Бахаи: религиозные обряды, обычаи и традиции в условиях Казахстана

Научный сотрудник отдела исследования христианства и нетрадиционных для Казахстана религиозных течений